قطعه «دل من می‌گرید» با حمایت شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد و پی‌پاد

قطعه «زلف بر باد مده» از همایون شجریان منتشر شد

پی‌پاد، حامی موسیقی فاخر