قطعه پریزاد بزودی با حمایت پی‌پاد تقدیم خواهد شد

علیرضا قربانی و پی پاد تفاهم نامه همکاری امضا کردند.