کاربر عزیز، این فرم جهت ثبت تخلف سایت هایی می باشند که دارای درگاه پرداخت الکترونیک پاسارگاد می باشند. لذا  در وارد نمودن اطلاعات دقت کافی را رعایت نمایید.

فرم ثبت گزارش تخلف در گاه پرداخت شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

مرحله ۱ از ۲

۰%
  • مشخصات فردی