مجمع پرداخت الکترونیک پاسارگاد برگزار شد

علیرضا قربانی و پی پاد تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

ابرآروان با حمایت پی‌پاد و آرپا

قرارداد ارائه خدمات کیف پول اعتباری تارا بر روی پی‌پاد منعقد شد

اسامی برندگان جشنواره هفت سین آوندی

پی‌پاد، حامی موسیقی فاخر

نخستین رسانه پـرداخت الکترونیک ایران؛ آرپا

دوازدهمین جایزه مدیریت مالی ایران

برگزاری کانون توسعه در پرداخت الکترونیک پاسارگاد