پرداخت یاری


نظر به توسعه فضای کسب و کار و شناسایی نیازهای جدید در این حوزه، نهادهای جدیدی به منظور تسهیل پرداخت‌های الکترونیک ظهور کرده‌اند. بر این اساس مجوزی با عنوان پرداخت یار قابل طرح است که با انعقاد قرار داد با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت امکان استفاده از ابزارهای پذیرش و اتصال به شبکه الکترونیکی پرداخت (شاپرک) به صورت غیر مستقیم برای این نهاد میسر می‌شود.
پرداخت یاران جهت فعالیت در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، ملزم به رعایت دستورالعمل ها و مقررات وضع شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شرکت شاپرک هستند.

مراحل پرداخت یاری


با توجه بر الزامات، ضوابط و فرآیند‌های اجرایی فعالیت پرداخت‌ یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور که توسط بانک مرکزی اعلام گردیده است، شرکت‌های متقاضی مجوز پرداخت یاری می‌توانند اقدامات لازم به منظور آغاز فعالیت خود در شبکه پرداخت الکترونیک کشور را مطابق با مراحل زیر به انجام رسانند:تهیه و ارسال مدارک مورد نیاز، جهت بررسی


در صورت نیار به راهنمایی و اطلاعات بیشتر می توانید با امدادمشتریان تماس حاصل فرمایید.


ارسال درخواست و رزومه شرکت جهت بررسی


ارائه مدارک لازم جهت پرداخت یاری به شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگادعقد قرارداد با شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگادافتتاح حساب ویژه پرداخت‌یاری نزد یکی از بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


عقد توافقنامه میان شرکت شاپرک و متقاضی مجوز پرداخت‌یاری

از کجا شروع کنیم

جهت ارسال درخواست مدارک زیر را تهیه کرده و به ایمیل درج شده ارسال گردد


تهیه رزومه شرکت به جزئیات حداقلی زیر و ارسال همراه با نامه درخواست:


 • اساسنامه
 • روزنامه رسمی
 • معرفی اعضا هیات مدیره با مدرک تحصیلی و سابقه کار
 • سابقه فعالیت شرکت
 • سابقه فعالیت شرکت در حوزه پرداخت
 • تعداد و حجم فعالیت مشتریان فعلی
 • دارایی فنی و نرم افزاری شرکت
 • محل استقرار تجهیزات و سرورها
 • تلفن های رسمی شرکت(ارتباط با مشتریان و …)
 • برنامه سال مالی فعلی
 • برنامه توسعه یک سال آینده
 • برآورد گردش مالی یکسال آینده


موارد فوق به آدرس ایمیل payco@pep.co.ir ارسال گردیده ونسخه کاغذی اصل مدارک به آدرس پستی شرکت ارسال گردد.
 • در صورت پذیرش درخواست، پاسخ اولیه از طریق ایمیل(در طول ۵ روز کاری) به اطلاع شرکت متقاضی خواهد رسید.

الزامات پرداخت یار

 • پرداخت یار به هیچ عنوان حق مبادرت به انجام فعالیت‌های بانکی و اعتباری را ندارد.

 • صدور هرگونه ابزار پرداخت، انتشار پول الکترونیک و عملیات ارزی در فعالیت پرداخت یاری ممنوع می‌باشد.

 • پذیرش هرگونه ابزار پرداخت صادر شده توسط غیر بانک و پردازش و انتقال تراکنش‌های آن‌ها توسط پرداخت یارها ممنوع است.

 • پرداخت یار موظف به رعایت کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و قبول اصالحات و تغییرات احتمالی این مقررات که توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد بوده و مکلف است عملیات خود را با دستورالعمل‌های صادر شده تطبیق دهد.

 • پرداخت یار موظف به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطابق با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

 • پرداخت یار موظف به نگهداری سوابق فعالیت پذیرندگان خود، شامل رسید تراکنش‌های آن‌ها و کلیه قراردادهای فی‌مابین است.

 • پوشش ریسک‌های ناشی از عملکرد پرداختیار به عنوان یکی از پذیرندگان شبکه پرداخت الکترونیک و نظارت بر عملکرد آن‌ها با شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت طرف قرارداد با آنهاست.

 • رداختیار مجاز به تجمیع مبالغ ناشی از تراکنشهای پذیرندگان پشتیبانی شده خود در حسابی که درتوافقنامه بین پرداختیار و شاپرک اعالم شده و مورد تایید قرار گرفته است میباشد و استفاده از هرنوع حساب دیگری برای تجمیع مبالغ تراکنشها ممنوع است.

 • مجموع حجم عملیات پرداخت یارهای زیر نظر یک ارایه دهنده خدمات پرداخت در یک روز نباید ازدوبرابر مجموع حقوق صاحبان سهام

 • پرداخت یار به منظور تامین نیاز نظارتی ارا‌‌ئه دهنده خدمات پرداخت بر عملکرد وی، باید پاسخگوی ارایه دهنده خدمات پرداخت باشد و همکاری‌های لازم را در جهت بازرسی‌های دوره‌ای با وی به عمل آورد.
  پرداخت یار موظف به نظارت بر عملکرد پذیرندگان پشتیبانی شده خود است.

 • ارائه خدمات تحت مجور پرداخت‌ یاری توسط پذیرنده پشتیبانی شده پرداخت یار ممنوع بوده و آن‌ها موظفند نسبت به قطع خدمت ارائه شده به پذیرنده پشتیبانی شده متخلف اقدام کند.

اختیارات پرداخت یار

 • روابط پرداخت یار و پذیرندگان پشتیبانی شده تابع قرارداد فی ما بین بوده و پرداخت یار درازای خدمات ارائه شده توسط خود مجاز به دریافت کارمزد از پذیرنده است.

 • پرداخت یار جهت توسعه بازار و ارتقاء کسب و کارخود، بارعایت اصول حاکم بر رقابت آزاد و عدم انحصار، مجاز به عملیات بازاریابی و تبلیغ خدمات خود خواهد بود.