برنامه جهانی غذا بزرگترین سازمان بشردوستانه دنیا در مبارزه با گرسنگی است. این سازمان هرساله به طور میانگین به 90 میلیون نفر در بیش از 70 کشور دنیا کمک های غذایی میرساند.

تلفن : 22863499 (021)
فکس : 22863211 (021)

مبلغ مورد نظر را وارد نمائید :