لیست برندگان جایزه ۵ میلیون ریالی قرعه کشی هفته اول جشنواره تراکنش برنده

یازدهمین نمایشگاه کار

جشنواره تراکنش برنده مخصوص پذیرندگان پایانه فروشگاهی

برندگان جشنواره زمستانی

قرعه کشی جشنواره زمستانی

یلدا مبارک

جشنواره زمستانی خرید شارژ و اینترنت

کمپین یلدای اپلیکیشن کیپاد شروع شد

خرید شارژ، اینترنت فقط با چند کلیک